CognosExpert is het label waaronder E-mergo de Producten en Diensten op Cognos-gebied heeft gebundeld. Onder het motto 'Haal uit je bedrijf wat erin zit' helpen wij u het maximale uit uw organisatie te halen op het gebied van informatievoorziening. Onze producten- en diensten zijn erop gericht om uw informatiebehoefte te vertalen naar concrete oplossingen. Lees hier meer over onze aanpak.

Wat zijn onze kernwaarden?

Het managementteam bouwt E-mergo op de volgende drie peilers:

  • Kwaliteit; wij zijn continue bezig met het optimaliseren van de kwaliteit van onze totale dienstverlening.
  • Pragmatiek; in onze dienstverlening staat het persoonlijke aspect centraal. Door intensief samen te werken, worden de beste resultaten geboekt. 
  • Sportiviteit; in de loop der jaren is het ondernemen van sportieve activiteiten met onze collega's, klanten en andere bekenden uit ons netwerk één van de bindende cultuurwaarden geworden. 

E-mergo is een kennisintensief bedrijf. Wij hechten veel waarde aan gecertificeerde collega's en het volgen van de trends in de markt. Onze huidige klanten waarderen ons vanwege de kennis die wij inbrengen en de manier waarop wij deze kennis overdragen. Anderen omschrijven ons als betrouwbaar, ambitieus en zeer gedreven.

Hoe komen we aan de naam E-mergo?

De naam E-mergo is afkomstig van het Latijnse spreekwoord 'luctor et emergo' (ik worstel en kom boven). In Zeeland staat dit voor het overwinnen van de strijd tegen het water. Wij strijden natuurlijk niet tegen het water, maar we zorgen er wel voor dat bedrijven hun hoofd boven water kunnen houden in de stroom van informatie. Wij gaan de strijd aan met Business Intelligence-omgevingen die de informatie niet op de juiste manier beschikbaar stellen.