"Veiligheid is veel meer dan nullen en eentjes. Het vertalen van de inzet en betrokkenheid van mensen naar de meetbare bijdrage voor veiligheid is net zo moeilijk als het vertalen van een ambitie naar effectieve acties. Het monitoren op cijfers is voor ons niet genoeg. Met dit op locatiegebaseerde concept helpen we onze partners en de besluitvormers binnen de Gemeente."

- Rianne van Lomm, Informatie Coördinator, Gemeente Eindhoven

Binnen de CrimeSpots voor Eindhoven oplossing gebruiken we vooral politiedata om actiegestuurd en locatiegestuurd capaciteit in te zetten en de in het beleidskader Veiligheid gedefinieerde speerpunten te monitoren.

Onder de motorkap

In deze oplossing integreren we Esri ArcGis met IBM Cognos door gebruik te maken van Esri Maps for IBM Cognos. Hierdoor wordt het mogelijk om geografische selecties binnen de Cognos Business Intelligence omgeving te maken. Met deze extra functionaliteit zijn we in staat om de locatie dimensie beter en sneller te gebruiken in onze analyses.