Met Motio zekerheid over de Cognos migratie bij De Lotto

De Lotto heeft recent besloten om de eigen ICT voorzieningen te outsourcen naar Nobel. Een van de onderdelen van die ICT omgeving is de Cognos BI omgeving. Ook deze omgeving moest op nieuwe hardware bij de service provider terechtkomen. Echterkon er vooraf bij benadering nog niet gezegd worden of deze nieuwe omgeving minimaal hetzelfde zou presteren als de bestaande omgeving.

Aan Mark Flierman, Informatiemanager bij De Lotto, de vraag hoe hij hiermee om is gegaan. "Onzekerheid over de performance van de nieuwe infrastructuur is vervelend", stelt Mark. "Een slechte performance helpt niet bij de acceptatie door gebruikers. Gelukkig gebruiken wij al een aantal jaren MotioCI voor het beheren van onze Cognos omgeving en door deze software tijdelijk uit te breiden met testfunctionaliteit, waren we in staat een voorspelling te doen van de toekomstige performance op de nieuwe hardware".

Hoe heb je dat traject aangepakt? "Met E-mergo hebben we geregeld dat de bestaande licentie voor een periode van 3 weken werd uitgebreid met testfunctionaliteit, waarna we samen met een consultant van E-mergo een aantal testcases hebben opgezet. Hierbij werd een representatieve set van rapporten gedraaid en door Motio werd bijgehouden wat daarvan de responsetijden waren. Deze rapporten werden buiten werktijd gedraaid, om te voorkomen dat de performance werd beïnvloed door de dagelijkse werkzaamheden op het systeem.

De nieuwe hardware was op dat moment al beschikbaar en daar hebben we eveneens een Cognos en Motio installatie op uitgevoerd. Door nu dezelfde testcases ook op de nieuwe omgeving te draaien en de resultaten te vergelijken met de eerdere uitkomsten kregen we een prima vergelijk van de performance van beide omgevingen".

En?Wat was de conclusie? "Dat we voor wat betreft Cognos met een gerust hart de migratie uit kunnen voeren, aangezien de overall performance van de nieuwe omgeving gelijk of in sommige gevallen zelfs beter is dan de oude omgeving. Al met al een voor ons geslaagde actie, die de daadwerkelijke migratie ineens voorspelbaar en bij voorbaat succesvol maakte".