Voor de ruim 200 gemeenten in Nederland die gebruik maken van SquitXO voor Vergunningverlening en –handhaving, heeft E-mergo in samenwerking met Roxit een Cognos framework gemaakt dat professionele rapportages mogelijk maakt.
Door de naadloze integratie van Cognos voor SquitXO zijn de gemeenten Enschede, Tilburg en Valkenburg in staat om perfecte analyses en rapportages te maken op basis van één overzichtelijk dashboard met grafieken, tabellen, kaartmateriaal en voorspellingen.

Framework SquitXO

Deze rapportagemodule bestaat uit een Cognos Framework en een set basisrapportages. Het Cognos Framework stelt rapportageontwikkelaars in staat snel rapporten en dashboards te maken, zodat gemeenten genoemde basisset eenvoudig zelf kunnen uitbreiden. De basisset met rapporten bevat de managementinformatie die een gemeente nodig heeft voor de sturing van het vergunningenproces, maar biedt tevens de mogelijkheid om door te drillen naar een dieper detailniveau om bijvoorbeeld bottlenecks in dit proces te kunnen identificeren.