E-mergo steunt Karin Morren met haar deelname in het SZW Roparun team.

De Roparun is een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. De Stichting Roparun ondersteunt hiermee verschillende ziekenhuizen zoals de Daniel den Hoed kliniek, het Emma- en het Sophia-kinderziekenhuis en andere ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. In 2009 bedroeg de totale opbrengst € 4,7 mln, bijeengebracht door 275 teams. In het weekend van 22 tot en met 24 mei 2010 is er weer een Roparun.

Meer hierover: www.szwroparun.nl