location analytics banner

E-mergo is als specialist op het vakgebied van Business Intelligence al jaren bezig om voor haar klanten er voor te zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek en op op het juiste moment beschikbaar is. De vragen als wie, wat, wanneer en hoe kunnen al jaren lang goed beantwoord worden maar de waar vraag was altijd een lastige.

Meerwaarde Location Analytics

Location Analytics is jaren lang een op zichzelf staande expertise geweest. Met de "Esri Maps for"-lijn van de Esri zijn we in staat om op een volwassen manier geografische analyses te maken binnen de bestaande Business Intelligence tools als Cognos en QlikView.

Met Location Analytics helpen wij organisatie 'Analytics-driven' te worden. Ondanks dat het overgrote deel van bedrijfsinformatie een geografisch element bevat, blijven deze gegevens vaak onderbenut in de Business intelligence analyses. Door commerciële bedrijven en instellingen de winst van informatie met een geografische insteek te laten ontdekken, ontdekken zij de meerwaarde van Location Analytics.
Deze extra kennis kunnen bedrijven en organisaties inzetten om slimmere beslissingen te nemen, kostenreductie te realiseren en betere service aan klanten te bieden. Op deze manier ontwikkelen zij meer concurrentiekracht en verbeterd de overall performance. 

Een voorbeeld van een toepassing waarbij de reguliere Business Intelligence mogelijkheden uitgebreid zijn met Location Analytics mogelijkheden is onze CrimeSpots oplossing. Met deze criminaliteitsoplossing zijn de gemeenten in staat om de veiligheid van de gemeenten te verhogen.

Lees meer over: