E-mergo implementeert Cognos voor SquitXO bij de eerste 3 gemeenten

Voor de ruim 200 gemeenten in Nederland die gebruik maken van SquitXO voor Vergunningverlening en –handhaving, heeft E-mergo in samenwerking met Roxit een Cognos framework gemaakt dat professionele rapportages mogelijk maakt.

Roxit heeft haar applicatie SquitXO draaien bij meer dan 200 gemeenten. Vanuit die klantenkring kwam de behoefte aan een professionelere manier van rapporteren en het combineren van SquitXo data met andere business data van de klant. Aangezien Cognos de meest voorkomende rapportage-tool in gemeente-land is heeft Roxit contact gezocht met E-mergo waarna wij een Cognos Framework hebben gebouwd. Hiertoe is nauw samengewerkt met de medewerkers van Roxit die de SquitXO database door en door kennen en dat alles heeft er toe geleid dat er met het Cognos Framework over zo'n 600 items uit de SquitXO database kan worden gerapporteerd. Het Framework zorgt ervoor dat de data die is opgeslagen in een database vanuit een "Business perspectief" wordt gepresenteerd, waardoor rapporteren eenvoudiger wordt.

zaken dashboardNaast het Framework hebben we een standaard set van Cognos rapportages gemaakt en dat alles is gebundeld in het nieuwe Roxit product: Cognos voor SquitXO. In de afbeelding hiernaast wordt één van de vijf beschikbare dashboards getoond, namelijk het Zaken dashboard. De overige dashboards gaan over Besluiten, Processen/Mijlpalen, Doorlooptijden en Controles. Vanuit ieder dashboard kunnen er detaillijsten gemaakt worden (drilldown) .

Hiermee wordt tevens de weg geopent naar het combineren van gegevens en dáárover rapporteren. Er kan ineens informatie naar boven worden gehaald waar men voorheen niet over kon beschikken. Een koppeling van SquitXO met het aanwezige financiele systeem lijkt als volgende stap voor de hand te liggen. Over dat financiele systeem wordt per slot van rekening toch al met behulp van Cognos gerapporteerd.

Daarnaast kunnen we denken aan de combinatie van Cognos met Geografische Informatie Systemen (GIS) om zo bijvoorbeeld verleende vergunningen met een verhoogd veiligheidsrisico in beeld te krijgen. E-mergo loopt in Nederland voorop waar het gaat om het letterlijk "op de kaart zetten" van informatie uit BI-systemen (Cognos en QlikView). Voeg dit bij de al aanwezige GIS-expertise van Roxit en het is duidelijk dat de samenwerking tussen beide bedrijven meer is dan de som der delen.

Kortom door de naadloze intregratie van Cognos voor SquitXO zijn de gemeenten Enschede, Tilburg en Valkenburg in staat om perfecte analyses en rapportages te maken op basis van één overzichtelijk dashboard met grafieken, tabellen, kaartmateriaal en voorspellingen.

Vragen of meer informatie over Cognos voor SquitXO? Neem dan contact op met Aad van den Berg, IBM partner Manager E-mergo.

Bekijk hier de demo.