Cognos Namespace Migration: wederom uitstellen of automatiseren?Blog NameSpaceMigration

Namespace Migration; de Known Unknown binnen Cognos-land

Het was Donald Rumsfeld die ooit de termen “Known Unknowns” en “Unknown Unknowns” lanceerde (zie wikipedia), in zijn verdediging over het gebrek aan bewijs voor massavernietigingswapens in Irak. Ook Cognos kent echter een Known Unknown en dat is de zogeheten Namespace Migration. Het is een bekende onbekende van geheel andere orde, maar toch. De meeste Cognos Administrators hebben wel eens gelezen of gehoord van dit fenomeen, maar slechts een deel van hen is ook inhoudelijk bekend met het probleem.

Wanneer heb je met een Namespace Migration te maken?

Namespace Migrations worden veelal uitgevoerd om de volgende redenen:

  • Voor het authentiseren in Cognos wordt nog gebruik gemaakt van het aloude Series 7 Access Manager. De ontwikkeling van dit product staat al jaren stil. Daarnaast vereist het nog een Windows 2003 omgeving en deze worden Microsoft niet meer ondersteund.
  • Consolidatie naar één corporate Active Directory.
  • Fusies van bedrijven en daarmee van Cognos omgevingen en Active Directories.

Organisaties die een Namespace Migration moeten uitvoeren omdat ze over willen of moeten gaan naar een nieuwe authenticatie bron voor Cognos, stellen dit project zo lang mogelijk uit omdat men opziet tegen het migreren van Schedules, Personal Folders, Map-autorisaties, etc. Men overziet niet wat er allemaal moet gebeuren, men weet alleen dat het veel werk is; dat het vervelend werk is en bovendien met een hoge foutgevoeligheid.

CAM-ID’s

Wat het uitvoeren van een Namespace Migration complex maakt, zijn de zogenoemde CAM-ID’s. Dit zijn ID’s van een gebruiker of groep die dermate versleuteld zijn dat deze niet is terug te leiden tot de oorspronkelijk eigenaar. Deze CAM-ID’s komen voor in de eigenschappen van meer dan 100 objecten in de Cognos Content Store. Met de overgang naar een nieuwe authenticatie-bron krijgen alle gebruikers en groepen een nieuw CAM-ID en zijn alle oorspronkelijke referenties dus weg. De gebruiker is de inhoud van zijn Personal Folder kwijt, al zijn Schedules en Portal Tabs en ook al zijn autorisaties op mappen en rapporten. Niet alleen de Content Store wordt geraakt. Als er gebruik wordt gemaakt van security in de Framework en/of Transformer modellen, dan zullen deze ook gemigreerd moeten worden.

Persona IQ

Persona IQ van het bedrijf Motio Inc. is het antwoord op dit probleem. Persona IQ maakt het mogelijk om de migratie naar een nieuwe authenticatie-bron te automatiseren, waarbij er 3 drie scenario’s mogelijk zijn:

  • De volledige Namespace Migration, waarbij de CAM-ID’s van gebruikers en groepen worden vervangen door de nieuwe CAM-ID’s nadat de bestaande Cognos-gebruikers zijn gematcht met de gebruikers die voorkomen in de nieuwe authenticatie-bron.
  • Vervanging van de oude authenticatie-bron door Persona IQ. Dus Persona IQ neemt de plaats in van bijvoorbeeld Access Manager of LDS[1]. Hierbij blijven de CAM-ID’s ongewijzigd.
  • Vervanging van de oude authenticatie-bron door Persona IQ, waarbij het beheer van de gebruikers en groepen wel gedelegeerd wordt naar bijvoorbeeld de Corporate Active Directory. Het blijft echter mogelijk om lokaal specifieke Cognos gebruikers aan te maken die niet in de AD voorkomen. Ook in dit scenario blijven de CAM-ID’s ongewijzigd.

Blog migrating a cognos instance between authentication sources with motio 25 638

 

Waarom Persona IQ?

De voordelen van het gebruik van Persona IQ zijn dat het proces ineens planbaar en overzichtelijk wordt, zowel qua tijd als geld. Daarnaast wordt de downtijd voor de Cognos gebruikers beperkt tot het herstarten van de Cognos services en dus tot hooguit enkele minuten. En tot slot wordt het een foutvrij proces, waarbij de nazorg uren geminimaliseerd worden.

 

Meer informatie is te vinden op: www.e-mergo.nl/motio en www.motio.com

Deze blog is geschreven door:
Rogier Helmus (BI-Consultant E-mergo) & Aad van den Berg (Managing Director E-mergo)

 

[1] LDS staat voor Lightweight Directory Services van Microsoft

{jcomments on}